ایران مطلب

برچسب: قیمت طلا
قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 1 آذر 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت روز طلا قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت رو...
به روز رسانی در تاریخ شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ قیمت... طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین... هر انس طلا دلار 1,203 22 ‎0 06%‏ ‎0 7‏... 1,201 22 1,203 22 هر مثقال طلا در بازار تهران...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 29 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت روز طلا قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,194 32 ‎0 71%‏ ‎8... 4‏ 1,178 52 1,196 82 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,060,000 ‎-0 37%‏ ‎-15,000‏ 4,055,000 4,060,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 28 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت روز طلا قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,201 22 ‎0 43%‏ ‎5... 1‏ 1,192 72 1,203 22 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,075,000 ‎0 12%‏ ‎5,000‏ 4,075,000 4,075,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 27 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
1393 قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر... کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,203 72 ‎1 48%‏... ‎17 5‏ 1,184 62 1,205 32 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 941,598 ‎0 64%‏ ‎6,003‏ 935,132 942,060 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 26 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,190 72 ‎0 09%‏ ‎1... 1‏ 1,183 52 1,194 32 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,060,000 0 00% 0 4,050,000 4,060,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 25 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
به روز رسانی در تاریخ یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ قیمت... طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین... هر انس طلا دلار 1,189 62 0 00% 0 1,189... 62 1,189 62 هر مثقال طلا در بازار تهران 4,060,000...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 24 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 24 آبان 1393,قیمت سکه... قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت... دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,189 62 ‎-0 24%‏ ‎-2... 9‏ 1,189 32 1,193 02 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,060,000 ‎1 37%‏ ‎55,000‏ 4,050,000 4,065,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 22 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,161 62 ‎0 15%‏ ‎1... 7‏ 1,154 92 1,166 22 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,005,000 ‎-0 12%‏ ‎-5000‏ 3,990,000 4,010,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 21 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان قیمت... طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین... هر انس طلا دلار 1,164 92 ‎-0 32%‏ ‎-3 7‏... 1,161 72 1,169 52 هر مثقال طلا در بازار تهران...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 20 آبان 1393
قیمت سکه قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا... دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت... ارز قیمت روز...
۱۳۹۳ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر... کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,158 22 ‎0 69%‏... ‎7 9‏ 1,147 61 1,158 22 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 917,585 ‎-0 65%‏ ‎-6003‏ 916,200 921,279 هر...


تصویری نادر از آهوی خون آشام!
قیمت طلا برآورد می شود در بازار سیاه هر کیلوگرم...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 19 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 18 آبان 1393,قیمت سکه... قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت... دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,172 02 ‎-0 64%‏ ‎-7... 6‏ 1,169 42 1,176 02 هر مثقال طلا در بازار... تهران 4,010,000 ‎-0 50%‏ ‎-20000‏ 4,005,000 4,020,000 هر گرم طلای...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 18 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 18 آبان 1393,قیمت سکه... قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت... دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت...
قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین... بیشترین هر انس طلا دلار 1,179 62 0 00% 0... 1,179 62 1,179 62 هر مثقال طلا در بازار تهران... 4,025,000 0 00% 0 4,025,000 4,030,000 هر گرم طلای 18...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 17 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 17 آبان 1393,قیمت سکه... قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت... دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت...
به روز رسانی در تاریخ شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ قیمت... طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین... هر انس طلا دلار 1,179 62 ‎0 66%‏ ‎7 7‏... 1,171 52 1,179 62 هر مثقال طلا در بازار تهران...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 15 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 14 آبان 1393,قیمت سکه... قیمت طلا سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت... دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت...
مجدد قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر... کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,146 31 ‎0 04%‏... ‎0 5‏ 1,139 11 1,147 31 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 917,585 ‎0 10%‏ ‎924‏ 917,585 917,585 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 14 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 11 آبان 1393,قیمت طلا... سکه نقره و ارز 11 آبان قیمت سکه قیمت طلا... سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار قیمت دلار قیمت... امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز قیمت روز...
به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳مجدد قیمت... طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین... هر انس طلا دلار 1,144 81 ‎-2 15%‏ ‎-25 1‏... 1,144 81 1,170 12 هر مثقال طلا در بازار تهران...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 11 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 11 آبان قیمت سکه... قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار... قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز... قیمت روز...
۱۶ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,174 02 0... 00% 0 1,174 02 1,174 02 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 932,824 0 00% 0 932,824 932,824 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 10 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 10 آبان قیمت سکه... قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار... قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز... قیمت روز...
۳۸ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,174 02 ‎0... 16%‏ ‎1 9‏ 1,171 32 1,174 02 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 932,824 ‎-1 42%‏ ‎-13392‏ 932,824 935,364...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 08 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 08 آبان قیمت سکه... قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار... قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز... قیمت روز...
۱۱ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,203 62 ‎-0... 68%‏ ‎-8 2‏ 1,202 92 1,215 32 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 945,524 ‎-0 68%‏ ‎-6464‏ 945,524 949,679...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 07 آبان 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 07 آبان قیمت سکه... قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت طلا دلار... قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز قیمت ارز... قیمت روز...
۰۶ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,228 12 ‎-0... 07%‏ ‎-0 8‏ 1,228 02 1,231 12 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 952,219 0 00% 0 951,988 952,450...


به اشتراک بگذارید :