ایران مطلب

برچسب: آیینه نازنین
شعر کودکانه ،آیینه نازنین
نازنین جلو آیینه ایستاد به آیینه اخم کرد آیینه هم... اخم کرد نازنین لبش را کج کرد آیینه هم لبش...
داستانهای کودکانه نازنین جلو آیینه ایستاد به آیینه اخم کرد... آیینه هم اخم کرد نازنین لبش را کج کرد آیینه... هم لبش را کج کرد برای آیینه زبان درآورد آیینه... هم همین کار را کرد نازنین عصبانی شد گفت ای...


به اشتراک بگذارید :