کد خبر: ۴۵۳۷۵

قیمت روز آهن آلات در ایران + جدول « 1 مرداد 93 » , قیمت روز،قیمت آهن،قیمت روز آهن آلات،قیمت آهن آلات،قیمت مصالح ساختمانی,قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه

به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۳

تیر آهننوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر شاخه تیرآهن 14
12 متری 155 289,000 (‎0.70%‏)‎2,000هر شاخه تیرآهن 16
12 متری 195 346,000 (‎0.58%‏)‎2,000هر شاخه تیرآهن 18
12 متری 225 425,000 (‎1.19%‏)‎5,000هر شاخه تیرآهن 20
12 متری 276 630,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 22
12 متری 315 669,000 (‎0.30%‏)‎2,000هر شاخه تیرآهن 24
12 متری 369 800,000 (‎0.63%‏)‎5,000هر شاخه تیرآهن 27
12 متری 434 946,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 30
12 متری 500 1,308,000 (0.00%)0


میلگردنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو میلگرد 6.5
کلاف 4.5 2,030 (‎-0.49%‏)‎-10هر کیلو میلگرد 8
شاخه 6 1,880 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 10
12 متری 7.5 1,830 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 12
12 متری 11 1,865 (‎-0.27%‏)‎-5هر کیلو میلگرد 14
12 متری 15 1,870 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 16
12 متری 19 1,860 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 18
12 متری 25 1,870 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 20
12 متری 30 1,860 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 22
12 متری 36 1,870 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 25
12 متری 47 1,870 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 28
12 متری 56 1,870 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 32
12 متری 75 1,870 (0.00%)0پروفیلنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 20x10
شاخه 4.5 2,185 (‎1.39%‏)‎30هر کیلو قوطی 25x10
شاخه 5.5 2,045 (‎1.49%‏)‎30هر کیلو قوطی 30x10
شاخه 6.5 2,195 (‎1.39%‏)‎30هر کیلو قوطی 20x20
- 7 2,115 (‎1.44%‏)‎30هر کیلو قوطی 25x25
شاخه 9 2,195 (‎1.39%‏)‎30هر کیلو قوطی 30x20
شاخه 9.5 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 30x50
شاخه 16 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 30x60
شاخه 17 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 40x40
شاخه 15 2,105 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 60x40
شاخه 19 2,105 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 40x100
شاخه 28 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 70x70
شاخه 27 2,095 (‎1.45%‏)‎30هر کیلو قوطی 80x40
شاخه 23 2,105 (‎1.45%‏)‎30ناودانینوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ناودانی 6.5
6 متری 42 1,940 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 8
6 متری 42 1,950 (‎-1.02%‏)‎-20هر کیلو ناودانی 10
6 متری 52 1,950 (‎-1.02%‏)‎-20هر کیلو ناودانی 12
6 متری 64 1,960 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 14
12 متری 155 2,025 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 16
12 متری 170 2,030 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 18
12 متری 215 --- (‎-100.00%‏)‎-2360هر کیلو ناودانی 20
12 متری 230 --- (‎-100.00%‏)‎-2420صفحه ستوننوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق 8
برش خورده - 2,000 (0.00%)0هر کیلو ورق 10
برش خورده - 2,000 (0.00%)0هر کیلو ورق 12
برش خورده - 2,000 (0.00%)0هر کیلو ورق 15
برش خورده - 2,000 (0.00%)0هر کیلو ورق 20
برش خورده - 1,900 (0.00%)0هر کیلو ورق 25
برش خورده - 1,900 (0.00%)0


تسمهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو تسمه 20x5
12 متری 2 1,915 (0.00%)0هر کیلو تسمه 25x5
12 متری - 1,920 (0.00%)0هر کیلو تسمه 30x5
12 متری - 1,920 (0.00%)0هر کیلو تسمه 40x5
12 متری - 1,920 (0.00%)0هر کیلو تسمه 50x5
12 متری - 1,915 (0.00%)0


نبشینوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو نبشی 3
6 متری 9 2,030 (0.00%)0هر کیلو نبشی 4
6 متری 15 1,950 (0.00%)0هر کیلو نبشی 5
6 متری 22 1,950 (0.00%)0هر کیلو نبشی 6
6 متری 32 1,950 (0.00%)0هر کیلو نبشی 8
6 متری 58 1,880 (0.00%)0هر کیلو نبشی 10
6 متری 90 1,890 (0.00%)0هر کیلو نبشی 12
6 متری 130 1,880 (0.00%)0


ورق سیاهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق سیاه 2
رول 12 2,050 (‎1.74%‏)‎35هر کیلو ورق سیاه 3
6x1/5 220 2,010 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 4
6x1/5 290 2,065 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 5
6x1/5 360 2,080 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 6
6x1/5 435 2,060 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 8
6x1/5 580 2,015 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 10
6x1/5 720 2,005 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 12
6x1/5 865 2,030 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 15
6x1/5 1080 2,020 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 20
6x1/5 1445 1,930 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 25
6x1/5 1805 1,945 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 30
6x1/5 2165 1,930 (0.00%)0


ورق گالوانیزهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
1 و 1.25 5.7 2,760 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
1 و 1.25 5.7 2,610 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
1 و 1.25 5.7 2,610 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
1 و 1.25 5.7 2,610 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
1 و 1.25 5.7 2,640 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
1 و 1.25 5.7 2,670 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1
1 و 1.25 5.7 2,650 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
1 و 1.25 5.7 2,640 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 2
1 و 1.25 5.7 2,640 (0.00%)0

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :