کد خبر: ۳۷۱

شاخص بازده نقدي قيمت ۲۶۵۷۹۳ ۲۶۵۷۹۳ ۲۶۵۷۹۳ مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷

 شاخص بورس شاخص بورس 1392/07/08
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدي قيمت ۲۶۵۷۹۳ ۲۶۵۷۹۳ ۲۶۵۷۹۳ ۲۵۷۷.۰۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰.۰۰
محصولات چرمي ۳۴۹.۱ ۳۴۹.۱ ۳۴۹.۱ ۰.۰۰
راديويي ۴۰۰.۴ ۳۹۵.۷ ۴۰۰.۴ ۶.۳۰
بانكها ۵۹۱.۸ ۵۹۱.۸ ۶۰۵.۹ -۱۵.۳۰
فني مهندسي ۵۹۵.۳ ۵۹۵.۳ ۶۱۰.۵ -۱۷.۲۰
منسوجات ۶۵۵.۶ ۶۵۲.۳ ۶۵۵.۶ ۳.۵۰
انبوه سازي ۷۳۲.۹ ۷۳۲.۹ ۷۴۱.۷ -۴.۵۰
استخراج نفت جز كشف ۷۳۵.۱ ۷۳۵.۱ ۷۴۴.۸ -۹.۷۰
سيمان ۷۵۷.۷ ۷۵۵.۸ ۷۵۷.۷ ۵.۱۰
ذغال سنگ ۸۳۰.۶ ۸۳۰.۶ ۸۶۱.۷ -۳۱.۵۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰.۰۰
سايرمالي ۱۲۵۵.۹ ۱۲۵۵.۹ ۱۲۸۸.۳ -۳۳.۸۰
كاني غيرفلزي ۱۲۸۳.۷ ۱۲۸۳.۷ ۱۳۰۱ -۷.۴۰
سرمايه گذاريها ۱۲۸۷.۹ ۱۲۸۷.۹ ۱۲۹۸.۲ -۱۱.۷۰
ابزار پزشكي ۱۸۴۸.۷ ۱۸۴۸.۷ ۱۸۴۸.۷ ۷۱.۱۰
ساير معادن ۱۸۶۱.۹ ۱۸۶۱.۹ ۱۸۶۱.۹ ۷۱.۱۰
کاشي و سراميك ۱۹۷۰.۸ ۱۹۷۰.۸ ۱۹۸۴.۷ -۱۳.۶۰
وسايل ارتباطي ۲۱۱۴.۸ ۲۱۱۴.۸ ۲۱۷۳ -۴۷.۰۰
رايانه ۲۶۳۲.۱ ۲۶۳۲.۱ ۲۶۴۹.۹ ۶.۷۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۶۴۹.۵ ۲۶۴۹.۱ ۲۶۶۲.۵ ۰.۵۰
غذايي بجز قند ۲۷۳۶.۴ ۲۷۳۶.۴ ۲۷۶۷.۴ -۷.۰۰
مواد دارويي ۳۱۳۵ ۳۱۳۵ ۳۱۴۵.۸ -۳.۴۰
بيمه و بازنشسته ۳۳۶۶.۸ ۳۳۶۴ ۳۳۷۲.۵ ۶.۸۰
شيميايي ۴۳۷۹ ۴۳۶۵.۹ ۴۳۷۹ ۱۰۵.۵۰
حمل و نقل ۴۴۲۹.۶ ۴۴۰۶.۹ ۴۴۲۹.۶ ۲۵.۰۰
زراعت ۴۷۲۴.۵ ۴۷۲۴.۵ ۴۷۳۶.۵ -۶۹.۷۰
چند رشته اي ص ۵۴۷۵.۹ ۵۳۷۰.۳ ۵۴۷۶.۸ ۱۱۸.۶۰
قند و شكر ۵۵۶۶ ۵۵۶۶ ۵۶۷۱.۲ -۱۰۸.۷۰
ماشين آلات ۸۰۱۲.۷ ۷۹۴۴.۴ ۸۰۱۹.۷ ۱۵۷.۱۰
محصولات كاغذ ۸۱۷۰.۹ ۸۱۵۹.۳ ۸۱۷۰.۹ ۱۴۸.۸۰
خودرو ۹۵۸۳.۱ ۹۵۸۳.۱ ۹۷۳۰.۶ -۱۱۴.۱۰
لاستيك ۱۳۰۴۵.۱ ۱۲۹۷۷.۴ ۱۳۰۴۵.۱ ۱۸۷.۵۰
كانه فلزي ۱۷۸۷۲.۹ ۱۷۶۲۸.۷ ۱۷۸۷۳.۱ ۵۵۶.۸۰
محصولات فلزي ۱۸۳۱۵.۴ ۱۸۳۱۵.۴ ۱۸۴۴۸.۴ -۱۲۰.۱۰
انتشار و چاپ ۲۲۵۱۴.۵ ۲۱۷۰۷.۴ ۲۲۵۱۶.۴ ۷۹۸.۸۰
محصولات چوبي ۲۲۹۹۸.۴ ۲۲۹۹۷ ۲۳۰۰۱.۶ ۸۷۷.۴۰
فلزات اساسي ۳۷۸۰۳.۶ ۳۷۷۳۵.۱ ۳۷۸۰۳.۶ ۸۹.۸۰
شاخص صنعت ۵۵۱۶۳.۵ ۵۴۳۳۸.۱ ۵۵۱۶۳.۵ ۸۲۶.۸۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۰۸۰۰۲.۶ ۱۰۷۹۹۷.۵ ۱۰۸۸۴۷ -۱۹۷.۴۰
مالي ۱۲۰۵۹۳.۶ ۱۲۰۵۹۳.۶ ۱۲۳۰۷۶.۲ -۲۶۸۴.۴۰
دستگاههاي برقي ۲۳۰۰۲۱.۲ ۲۲۹۹۱۵.۷ ۲۳۲۹۱۲.۱ -۳۵۱۵.۸۰
فراورده نفتي ۳۰۶۴۷۶.۲ ۳۰۰۲۱۹ ۳۰۶۴۷۶.۲ ۷۳۵۸.۲۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۲۵۵.۸ ۳۲۴۵.۶ ۳۲۵۵.۸ ۱۸.۱۰
شاخص بازار اول ۵۰۱۵۶.۱ ۵۰۰۶۶.۴ ۵۰۱۵۹.۲ ۳۴۹.۰۰
شاخص كل ۶۵۳۲۸.۸ ۶۴۶۹۶.۹ ۶۵۳۲۸.۸ ۶۳۳.۴۰
شاخص آزاد شناور ۷۶۱۴۶.۹ ۷۵۸۳۹ ۷۶۲۶۲.۲ ۳۱۰.۹۰
شاخص بازار دوم ۱۱۶۹۵۱.۸ ۱۱۵۰۹۴.۴ ۱۱۶۹۵۱.۸ ۱۸۶۶.۸۰
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :