کد خبر: ۳۲۵

شاخص بورس 1392/07/07 محصولات چرمي ۳۴۹.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰

شاخص بورس
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمي ۳۴۹.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
راديويي ۳۹۴.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
بانكها ۶۰۷.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
فني مهندسي ۶۱۲.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰
منسوجات ۶۵۲.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
انبوه سازي ۷۳۷.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
استخراج نفت جز كشف ۷۴۴.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
سيمان ۷۵۲.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
ذغال سنگ ۸۶۲.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سايرمالي ۱۲۸۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
كاني غيرفلزي ۱۲۹۱.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
سرمايه گذاريها ۱۲۹۹.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
ابزار پزشكي ۱۷۷۷.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
ساير معادن ۱۷۹۰.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشي و سراميك ۱۹۸۴.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
وسايل ارتباطي ۲۱۶۱.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
رايانه ۲۶۲۵.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۶۴۹ ۰ ۰ ۰.۰۰
غذايي بجز قند ۲۷۴۳.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
مواد دارويي ۳۱۳۸.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
بيمه و بازنشسته ۳۳۶۰ ۰ ۰ ۰.۰۰
شيميايي ۴۲۷۳.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰
حمل و نقل ۴۴۰۴.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
زراعت ۴۷۹۴.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
چند رشته اي ص ۵۳۵۷.۳ ۰ ۰ ۰.۰۰
قند و شكر ۵۶۷۴.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
ماشين آلات ۷۸۵۵.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات كاغذ ۸۰۲۲.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
خودرو ۹۶۹۷.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
لاستيك ۱۲۸۵۷.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
كانه فلزي ۱۷۳۱۶.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات فلزي ۱۸۴۳۵.۵ ۰ ۰ ۰.۰۰
انتشار و چاپ ۲۱۷۱۵.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چوبي ۲۲۱۲۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
فلزات اساسي ۳۷۷۱۳.۸ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص بازار اول ۴۹۸۰۷.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص صنعت ۵۴۳۳۶.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص كل ۶۴۶۹۵.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص آزاد شناور ۷۵۸۳۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۰۸۲۰۰.۸ ۰ ۰ ۰.۸۰
شاخص بازار دوم ۱۱۵۰۸۵.۵ ۰ ۰ ۰.۵۰
مالي ۱۲۳۲۷۸.۹ ۰ ۰ ۰.۹۰
دستگاههاي برقي ۲۳۳۵۳۷.۶ ۰ ۰ ۰.۶۰
فراورده نفتي ۲۹۹۱۱۸.۵ ۰ ۰ ۰.۵۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۲۳۷.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
فراورده نفتي ۲۹۹۱۱۸.۵ ۲۹۵۳۷۴.۵ ۲۹۹۲۱۱.۱ ۶۶۲۰.۵۰
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :