کد خبر: ۳۱۰۴۹

قیمت روز آهن آلات در ایران + جدول «14 اردیبهشت 93» قیمت روز آهن آلات در ایران + جدول «14 اردیبهشت 93» قیمت روز آهن آلات در ایران + جدول «14 اردیبهشت 93» قیمت روز آهن آلات در ایران + جدول «14 اردیبهشت 93»

به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

تیر آهننوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر شاخه تیرآهن 14
12 متری 155 281,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 16
12 متری 195 349,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 18
12 متری 225 408,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 20
12 متری 276 657,000 (‎-0.30%‏)‎-2000هر شاخه تیرآهن 22
12 متری 315 759,000 (‎-0.13%‏)‎-1000هر شاخه تیرآهن 24
12 متری 369 960,000 (‎0.10%‏)‎1,000هر شاخه تیرآهن 27
12 متری 434 1,115,000 (0.00%)0هر شاخه تیرآهن 30
12 متری 500 1,316,000 (0.00%)0


میلگردنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو میلگرد 6.5
کلاف 4.5 2,145 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 8
شاخه 6 2,080 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 10
12 متری 7.5 1,995 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 12
12 متری 11 2,025 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 14
12 متری 15 2,000 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 16
12 متری 19 1,970 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 18
12 متری 25 1,965 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 20
12 متری 30 1,965 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 22
12 متری 36 1,965 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 25
12 متری 47 1,960 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 28
12 متری 56 1,960 (0.00%)0هر کیلو میلگرد 32
12 متری 75 2,000 (0.00%)0پروفیلنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 20x10
شاخه 4.5 2,370 (0.00%)0هر کیلو قوطی 25x10
شاخه 5.5 2,300 (0.00%)0هر کیلو قوطی 30x10
شاخه 6.5 2,360 (0.00%)0هر کیلو قوطی 25x25
شاخه 9 2,290 (0.00%)0هر کیلو قوطی 20x20
- 7 2,290 (0.00%)0هر کیلو قوطی 30x20
شاخه 9.5 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 30x50
شاخه 16 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 30x60
شاخه 17 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 40x40
شاخه 15 2,280 (0.00%)0هر کیلو قوطی 60x40
شاخه 19 2,280 (0.00%)0هر کیلو قوطی 40x100
شاخه 28 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 70x70
شاخه 27 2,270 (0.00%)0هر کیلو قوطی 80x40
شاخه 23 2,280 (0.00%)0


ناودانی
نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ناودانی 6.5
6 متری 42 2,080 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 8
6 متری 42 2,190 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 10
6 متری 52 2,190 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 12
6 متری 64 2,190 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 14
12 متری 155 2,300 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 16
12 متری 170 2,420 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 18
12 متری 215 2,400 (0.00%)0هر کیلو ناودانی 20
12 متری 230 2,450 (0.00%)0


صفحه ستوننوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق 8
برش خورده - 2,140 (0.00%)0هر کیلو ورق 10
برش خورده - 2,130 (0.00%)0هر کیلو ورق 12
برش خورده - 2,130 (0.00%)0هر کیلو ورق 15
برش خورده - 2,140 (0.00%)0هر کیلو ورق 20
برش خورده - 2,020 (0.00%)0هر کیلو ورق 25
برش خورده - 2,020 (0.00%)0تسمهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو تسمه 20x5
12 متری 2 2,085 (0.00%)0هر کیلو تسمه 25x5
12 متری - 2,085 (0.00%)0هر کیلو تسمه 30x5
12 متری - 2,085 (0.00%)0هر کیلو تسمه 40x5
12 متری - 2,085 (0.00%)0هر کیلو تسمه 50x5
12 متری - 2,085 (0.00%)0نبشینوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو نبشی 3
6 متری 9 2,240 (0.00%)0هر کیلو نبشی 4
6 متری 15 2,130 (0.00%)0هر کیلو نبشی 5
6 متری 22 2,130 (0.00%)0هر کیلو نبشی 6
6 متری 32 2,130 (0.00%)0هر کیلو نبشی 8
6 متری 58 2,130 (0.00%)0هر کیلو نبشی 10
6 متری 90 2,130 (0.00%)0هر کیلو نبشی 12
6 متری 130 2,130 (0.00%)0ورق سیاهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق سیاه 2
رول 12 2,210 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 3
6x1/5 220 2,030 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 4
6x1/5 290 2,040 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 5
6x1/5 360 2,040 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 6
6x1/5 435 2,115 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 8
6x1/5 580 2,140 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 10
6x1/5 720 2,135 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 12
6x1/5 865 2,135 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 15
6x1/5 1080 2,140 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 20
6x1/5 1445 2,000 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 25
6x1/5 1805 1,975 (0.00%)0هر کیلو ورق سیاه 30
6x1/5 2165 1,975 (0.00%)0ورق گالوانیزهنوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییرهر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
1 و 1.25 5.7 2,840 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1
1 و 1.25 5.7 2,700 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
1 و 1.25 5.7 2,650 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
1 و 1.25 5.7 2,840 (0.00%)0هر کیلو ورق گالوانیزه 2
1 و 1.25 5.7 2,800 (0.00%)0

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :