کد خبر: ۱۸۳

شاخص بورس اوراق بهادار 1392/07/03

شاخص بورس
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدي قيمت ۲۵۸۱۷۱ ۲۵۸۱۷۱ ۲۵۸۱۷۱ ۱۸۱۱.۰۰
محصولات چرمي ۳۴۷.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
راديويي ۳۹۶.۷ ۳۹۴.۶ ۳۹۶.۷ ۲.۰۰
بانكها ۵۸۷ ۵۸۷ ۵۹۰.۴ -۵.۲۰
فني مهندسي ۵۸۹.۱ ۵۷۹.۲ ۵۹۱.۱ ۹.۹۰
منسوجات ۶۵۰ ۶۴۲.۸ ۶۵۰ ۹.۳۰
استخراج نفت جز كشف ۷۱۸.۱ ۷۱۸.۱ ۷۲۲.۹ -۵.۰۰
انبوه سازي ۷۳۰.۷ ۷۲۹.۹ ۷۳۳.۶ ۲.۰۰
سيمان ۷۳۸.۵ ۷۳۱.۹ ۷۳۸.۵ ۱۱.۶۰
ذغال سنگ ۸۴۶.۳ ۸۴۵.۸ ۸۵۳.۲ ۷.۰۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰.۰۰
سايرمالي ۱۲۵۲.۵ ۱۲۵۲.۵ ۱۲۶۴.۸ -۲۳.۳۰
سرمايه گذاريها ۱۲۶۳ ۱۲۵۲.۳ ۱۲۶۵.۵ ۴.۴۰
كاني غيرفلزي ۱۲۷۸.۸ ۱۲۷۸.۴ ۱۲۸۲.۱ ۴.۵۰
ابزار پزشكي ۱۷۰۹.۳ ۱۶۹۸.۶ ۱۷۰۹.۳ ۵۳.۵۰
ساير معادن ۱۷۳۶.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشي و سراميك ۱۹۹۵.۶ ۱۹۹۰.۳ ۱۹۹۵.۶ ۱.۷۰
وسايل ارتباطي ۲۰۸۱.۸ ۲۰۷۷.۳ ۲۱۵۷ -۷۷.۶۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۵۹۳.۴ ۲۵۸۸.۳ ۲۵۹۵.۸ ۴.۵۰
رايانه ۲۶۰۲ ۲۵۷۰.۴ ۲۶۰۵ ۶۴.۸۰
غذايي بجز قند ۲۷۰۴.۶ ۲۶۷۹.۳ ۲۷۰۴.۶ ۲۶.۶۰
مواد دارويي ۳۱۱۰.۶ ۳۱۰۶.۵ ۳۱۲۴.۳ -۹.۴۰
بيمه و بازنشسته ۳۳۵۹.۴ ۳۳۵۹.۴ ۳۳۸۳.۳ -۲۷.۷۰
شيميايي ۴۲۱۰.۶ ۴۱۴۸.۱ ۴۲۱۰.۶ ۷۲.۹۰
حمل و نقل ۴۳۳۲.۶ ۴۳۳۰.۵ ۴۳۳۸.۴ -۴.۸۰
زراعت ۴۶۷۷.۶ ۴۵۰۶.۹ ۴۶۷۷.۶ ۸۸.۰۰
چند رشته اي ص ۵۱۸۶.۷ ۵۱۵۲.۹ ۵۱۸۶.۷ ۳۱.۳۰
قند و شكر ۵۸۰۶.۶ ۵۸۰۶.۶ ۵۸۳۹.۶ -۳۱.۶۰
ماشين آلات ۷۵۸۰ ۷۵۸۰ ۷۵۹۷.۵ ۴۵.۴۰
محصولات كاغذ ۷۹۰۲.۴ ۷۸۰۲.۲ ۷۹۰۴.۳ ۲۷۹.۸۰
خودرو ۹۳۶۲.۴ ۹۲۶۰.۲ ۹۳۸۶.۲ -۵۷.۷۰
لاستيك ۱۲۷۱۳.۱ ۱۲۶۲۸.۲ ۱۲۷۱۳.۱ ۱۴۱.۷۰
كانه فلزي ۱۶۸۱۸.۷ ۱۶۷۰۲.۷ ۱۶۸۱۸.۷ ۱۰۴.۵۰
محصولات فلزي ۱۸۳۶۳.۹ ۱۸۳۳۵.۹ ۱۸۳۹۱.۹ -۲۸.۳۰
محصولات چوبي ۲۱۲۷۳.۷ ۲۰۴۹۸.۳ ۲۱۲۷۳.۷ ۷۲۸.۷۰
انتشار و چاپ ۲۲۵۰۲.۲ ۲۲۴۶۸.۳ ۲۲۵۰۲.۲ ۵.۸۰
فلزات اساسي ۳۷۴۱۸.۴ ۳۷۳۷۳.۷ ۳۷۴۲۶.۷ ۳۰.۸۰
شاخص صنعت ۵۳۴۰۶.۳ ۵۲۹۴۰.۴ ۵۳۴۰۶.۳ ۵۰۲.۲۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۰۶۲۰۸.۵ ۱۰۵۵۹۱.۶ ۱۰۶۲۳۵.۷ ۱۱۷۱.۵۰
مالي ۱۱۹۴۴۸.۸ ۱۱۹۴۴۸.۸ ۱۱۹۸۹۸.۹ -۸۴۵.۲۰
دستگاههاي برقي ۲۲۹۳۳۷.۸ ۲۲۸۰۶۰.۳ ۲۳۰۶۹۷.۲ -۳۶۰.۲۰
فراورده نفتي ۲۹۲۴۹۸.۳ ۲۸۸۲۹۹.۲ ۲۹۲۶۸۵.۱ ۴۵۴۳.۳۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۱۶۰.۹ ۳۱۴۷.۹ ۳۱۶۱.۲ ۸.۵۰
شاخص بازار اول ۴۸۶۷۱.۴ ۴۸۳۹۶.۳ ۴۸۶۷۶.۶ ۲۵۵.۶۰
شاخص كل ۶۳۴۵۵.۳ ۶۳۰۰۳.۳ ۶۳۴۶۱.۴ ۴۴۵.۱۰
شاخص آزاد شناور ۷۴۱۴۸.۳ ۷۳۸۲۰.۸ ۷۴۱۵۷.۹ ۲۶۷.۴۰
شاخص بازار دوم ۱۱۳۸۴۵.۳ ۱۱۲۶۴۴.۲ ۱۱۳۸۵۳.۴ ۱۲۵۷.۳۰
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :